Familieberichten - akoon.nl

Per 1 januari 2021 is dit de officiële site van PAT.
Ga naar de inhoud

Familieberichten

Familieberichten
Hier leest u familieberichten die het bestuur namens de familie doorgeeft aan de leden.
Het gaat in de meeste gevallen over het overlijden van een lid, dan wel een gezinslid van een lid.
 
Op deze openbare pagina worden familieberichten alleen aangekondigd.
Vanwege de privacy van betrokkenen worden de details van familieberichten op de afgeschermde ledenpagina geplaatst.
 
Na zes weken worden familieberichten verwijderd.
Op de Ledenpagina worden familieberichten per verenigingsjaar geplaatst.
Als een verenigingsjaar is verstreken worden daar de berichten in het Archief Familieberichten geplaatst.
 
Overlijdensbericht Tante/Usi Lea Noya-Gaffoer 11 -02-2021

Aan de leden en vrienden van Akoon,
Op 15 februari 2021 ontving het Bestuur het overlijdensbericht en een dag later de rouwkaart van Tante/Usi Lea Noya-Gaffoer.
Tante Lea is weduwe van wijlen Oom/Bung Marthin Noya †2007, en was tevens lid van de kumpulan.
Met toestemming van de uitvaartbegeleiding t.a.v. Fam. Gaffoer plaatsen wij de rouwkaart.
Het Bestuur van P.A.T. wil haar medeleven betuigen aan groot-familie Noya-Gaffoer.

Namens het Bestuur,
Simon Tahapary,
Voorzitter P.A.T.

Op vrijdag 19 februari vindt in besloten kring de afscheidsplechtigheid plaats.
Het condoleance-adres vindt u in de rouwkaart.
Daarin leest u ook hoe a.s vrijdag om 13.30 uur het afscheid online kunt volgen.
Gemaakt door de Commissie Website van PAT
Gebouwd met WebsiteX5 Professional van Incomedia.
Terug naar de inhoud