HOME - akoon.nl

Ga naar de inhoud
Welkom bij Kumpulan Akoon (PAT)
Selamat datang di Kumpulan Akoon (PAT)
Kumpulan Akoon (PAT)

Persatuan Anak-anak Tounusa Hatalepu
di Belanda

Welkom op de website van PAT, de vereniging voor gezinnen en families die in Nederland wonen, waarvan één of beide ouders, (over)grootouders of andere directe familie, afkomstig is uit Akoon.
Kumpulan Akoon (PAT)

is een vereniging van personen die niet alleen hun onderlinge band als “Akonezen” in Nederland willen bewaren en versterken,
maar ook de band met hun families in Akoon.

Akoon is één van de zeven dorpen op het eiland Nusalaut,
dat is gelegen in de provincie Maluku van Indonesië.

"Tounusa Hatalepu" is de naam van het dorp Akoon in de oude landstaal van het eiland Nusalaut.

Meer weten over PAT
Laatste nieuws van het bestuur
Lid worden?

Akoon is wat ons verbindt.
Voor 35,- euro per jaar ben je lid en kun je bijdragen aan onze vereniging.
19 juni 2023 Nieuws van het bestuur over de Algemene Ledenvergadering 2023
Beste leden en vrienden van Akoon,
Hierbij nodigt het bestuur alle leden en allen die een binding hebben met Akoon uit voor onze Algemene Ledenvergadering met aansluitend het Programma Asalku.


19 juni 2023 Nieuws van het bestuur over de Algemene Ledenvergadering 2023

Vergaderstukken ALV 2023

Aan onze leden
Op de Ledenpagina, onder Agenda's en verslagen, kunt u de Agenda voor de ALV van 1 juli a.s. te Gennep vinden, samen met de Notulen van de ALV 2022.
Tot ziens op 1 juli te Gennep!

Bestuur PAT.

Nieuws van het bestuur over de Algemene Ledenvergadering 2023
11-juni 2023
Beste leden van de kumpulan en vrienden van Akoon,
Zoals aangekondigd per mail op 23 mei nodigen we u uit voor de volgende ledenvergadering op zaterdag 1 juli te Gennep.
De agenda en het verslag van de vorige vergadering worden uiterlijk twee weken van te voren met u gedeeld, wij lichten alvast een aantal onderwerpen toe:

·        Na de vergadering volgt een themamiddag, waar ook het thema Asalku weer onderdeel van zal zijn.
 
Omdat wij graag meer mensen willen motiveren om lid te worden is de dag ook toegankelijk voor niet-leden die een band hebben met Akoon.

·         De werkgroep voor het lustrumfeest heeft de voorkeur uitgesproken om de lustrumviering los te koppelen van de vergadering.
Tijdens de vergadering zullen de leden van de werkgroep hun plannen voor de lustrumviering aan u presenteren.
 
Wij hopen u te zien in Gennep op 1 juli.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan kunt u zich per mail bij de secretaris afmelden via secretaris-akoon@akoon.nl
 
Met vriendelijke groet,
Mayella Plomp,
Secretaris I.

Hieronder de poster van de ALV 2023/Rapat Umum 2023 en de poster van  de Uitnodiging/Undangan


Nieuws van het bestuur 18 januari 2023

Nieuwe bestuurssamenstelling, taakverdeling en vacatures met ingang van januari 2023
Onze leden kunnen hier meer over lezen op de Ledenpagina onder Nieuws van het bestuur.

Nieuws van de Commissie Website 4-11-2022
De films en het fotoalbum van Rapat & Pesta Akoon Moordrecht op 6 augustus j.l. staan online!
Het heeft langer geduurd dan we wilden maar het nieuwe bestuur kwam pas op 17 oktober voor het eerst bijeen.
Op 3 november j.l. ontving de webmaster toestemming van het bestuur om de door de webmaster gemaakte filmpjes en het prachtige fotoalbum dat Ruben Manusama maakte (werkgroepliod Rapat Akoon 2022) op onze website te plaatsen.
Maar vanaf nu is gelukkig alles via de website terug te zien!

Op de pagina Media onder subpagina Films staan maar liefst 10 filmpjes!
De fans van Rafi en Dani komen daarbij zeker aan hun trekken, maar ook het optreden van Moussies Jamm is volop te bewonderen!

Verder is er van de Algemene Ledenvergadering ook een filmpje met daarin een beelden van:
    • de ontvangst van het bestuur,
    • het voorstellen van het Comité Moordrecht,
    • de opening van de vergadering,
    • het openingswoord van de voorzitter
    • en het Akoonlied.

Op de subpagina Foto's is onder het thema Rapat & Pesta Akoon is het prachtige fotoalbum te bekijken dat door Ruben Manusama (werkgroeplid Rapat Akoon 2022) is gemaakt. Het geeft een mooie indruk van de hele dag!

De Commissie Website hoopt zo, aan de leden en vrienden van Akoon die er op 6 augustus niet bij waren, een levendig beeld te geven van deze prachtige dag.  
En was je (u) er wel bij, dan kunnen jullie nog eens volop nagenieten!
Heb je zelf ook nog leuke foto's of films die je wil delen op onze site stuur dan even een bericht naar de webmaster: webmaster-akoon@akoon.nlLaatste nieuws van het nieuwe bestuur.
10 oktober 2022

Aan de leden van PAT,

Tijdens de laatste ALV (Algemene Leden Vergadering) hebben twee leden zich aangemeld voor een bestuursfunctie. Te weten: mevr. Mayella Lourens-Plomp (Rotterdam) en dhr. Jimmy Tahapary (Wormerveer).  Hiermee heeft het bestuur het minimale benodigd aantal bestuursleden van 5 personen.

Na de ALV hebben nog twee kandidaten zich aangemeld bij het bestuur. Te weten: Dhr. Janus Berhitu (Assen) en dhr. Edwin Pattisina (Gennep). Zij zullen tot aan de volgende ALV het bestuur ondersteunen en zich oriënteren op een bestuursfunctie.

Indien zij daadwerkelijk willen toetreden tot het bestuur zullen zij zich verkiesbaar stellen voor de volgende ALV. Zoals aangekondigd is dhr Simon Tahapary bij de volgende ALV aftredend en niet herkiesbaar.

Afgelopen zondag (9-10-2022) heeft een bestuursvergadering plaats gevonden met het nieuwe bestuur. We zijn zeer verheugd dat wij bijna een voltallig bestuur hebben en er twee kandidaten-bestuursleden zijn.

Het bestuur van de PAT bestaat vanaf heden uit:
·         Jimmy Tahapary (voorzitter)
·         Simon Tahapary (vice-voorzitter en secretaris II)
·         Mayella Lourens-Plomp (Secretaris I)
·         Charlotte Hinoke-Mailoa (Penningmeester I)
·         Hanoch Tahapary (Penningmeester II)

Ondersteuning bestuur:
·         Janus Berhitu
·         Edwin Pattisina

Wij zijn verheugd om samen een bijdrage te leveren aan onze mooie kumpulan. Samen met het bestuur en samen met de leden. Samen zijn wij de kumpulan… Persatuan Anak2 Tounusa-Hatalepu.

Met vriendelijke groet,

Bestuur PAT.
                                                       
Mogen we ons even voorstellen?


De nieuwe samenstelling van het bestuur van PAT per 9 -10-2022.
Bovenste rij van links naar rechts: Mayella Lourens-Plomp (Secretaris I), Jimmy Tahapary (voorzitter), Edwin Pattisina (aspirant-bestuurslid),
Onderste rij van links naar rechts: Janus Berhitu (aspirant-bestuurslid), Charlotte Hinoke-Mailoa (Penningmeester I), Simon Tahapary (vicevoorzitter en secretaris II) en Hanoch Tahapary (Penningmeester II)
Nieuwsbrief Commissie Website


Sinds de laatste Algemene Leden Vergadering van 2019 is er veel gebeurd binnen en buiten onze kumpulan.
Dat geldt voor het bestuur van PAT, dat geldt voor de leden en dat geldt ook voor de Commissie Website of Webcommissie.
In de verenigingsjaren 2019-2020 tot op heden heeft de Commissie Website niet veel van zich laten horen.
Wat helaas steeds doorging was het plaatsen van overlijdensberichten, maar verder kwamen er vanuit het bestuur nauwelijks berichten die de webmaster namens het bestuur op de website moest plaatsen, behalve die over de bestuurswisselingen en de berichten van het bestuur naar aanleiding van vragen vanuit de leden, zoals over het onderwerp
"Hoe is het met Covid-19 in Akoon, is er hulp nodig vanuit PAT?" en over het onderwerp "Heeft Akoon een nieuwe bapak raja?
En natuurlijk de bestuursberichten over het cancelen van een Algemene Leden Vergadering in 2020 en 2021.

Vanuit de Commissie Website zelf kwamen tijdens de corona-periode tot voor kort ook nauwelijks eigen nieuwe bijdragen en ook de leden van PAT lieten het massaal afweten.
We ontvingen als Commissie Website de afgelopen twee jaar uit de kring van leden helaas geen enkele bijdrage voor een nieuw item.

Toch is er recent veel werk verzet door de Commissie Website, zijn er veel nieuwe items geplaatst en wordt er weer met nieuw elan gewerkt aan een actuele en boeiende website.
In deze eerste nieuwsbrief sinds lange tijd leest u er alles over.

Tijdens de ledenvergadering 2022 zullen we onze plannenen  presenteren en zullen we over verschillende mogelijke vervolgactiviteiten de leden vragen om hun mening.
Om die reden kunt u nu alvast lezen welke plannen we hebben en waarover we uw mening zullen vragen.
Hier kunt u de nieuwsbrief lezen.
Meer nieuws over de Commissie Website leest u op de subpagina Commissie Website van de pagina Kumpulan.


Meer nieuws van het bestuur
Meer nieuws van het bestuur leest u hier.
Nieuws voor leden leest u hier.
135
PAT-leden
1093
Akonezen in Nederland
10.000
Akonezen
AMBON Weer
SiteLock
Gemaakt door de Commissie Website van PAT
Gebouwd met WebsiteX5 Professional van Incomedia.
Terug naar de inhoud